Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení. Nastavení můžete změnit v prohlížeči.

Odmítnout vše můžete zde.

Na zboží zakoupené přes kamenný obchod ELEKTRO BOUZ poskytujeme tyto KOMFORTNÍ služby NAŠIMI DVĚMA PRACOVNÍKY:


doprava, zapojení, donesení až na místo určení a instalace zboží naší dopravou ELEKTRO BOUZ , Na kopečku 24, 379 01 Třeboň v okolí provozovny cca 35km (v PO-PÁ v pracovní době od 8:00-17:30 hodin a v SOBOTU od 8:00-12:00).

Cena dopravy a sužeb k tomu spojené tzn. (odnesení zboží až na místo určení, zapojení-instalace výrobku a odvoz starého elektrospotřebiče) jsou ZDARMA pouze při zakoupení zboží v naší prodejně ELEKTRO BOUZ (NIKOLIV OBJEDNANÉ PŘES E-SHOP elektrotrebon.cz) a POUZE na zboží označeném DOPRAVA ZDARMA. Na akční a letákové zboží NENÍ doprava a instalace ZDARMA.

ZBOŽÍ SKLADEM
Zboží označené "SKLADEM" (skladem na prodejně nebo u dodavatele) značí, že zboží je k dispozici na skladě prodejny nebo u našich dodavatelů. Tento údaj nese pouze ilustrativní charakter, jelikož stavy skladů se neustále mění. Aktuální stav je vždy potvrzen našimi pracovníky e-mailem či telefonicky. Vaší objednávku potvrzuje automatický systém. Neznamená to, že je zboží opravdu skladem. V případě, že Vámi objednané zboží se nachází na skladě naších dodavatelů, doba dodání může trvat 2-14 dnů a i déle podle skladových zásob výrobce.

ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 6 599 Kč
skladem ANO
naše cena 4 990 Kč
skladem ANO
naše cena 399 Kč
skladem ANO

KONTAKTY

Elektro Bouz
Na Kopečku 24
379 01 Třeboň
tel: +420 720 280 220, 604 820 930
elektro(a)bouz.cz
Otevírací doba PO-PÁ 8:00-17:30,SO 8:00-12:00 hod.

GDPR ESSOX

OBECNÉ NAŘÍZENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ESSOX

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

 

Právní předpisy ochrany soukromí a osobních údajů

Předmět ochrany

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (GDPR)

Upravuje principy, za kterých může docházet ke zpracování osobních údajů

 

 

 

 

 

Občanský zákoník

Upravuje oblast ochrany soukromí, zejména kdy je dovoleno pořizovat podobizny, které zachycují podobu člověka tak, že je možné určit jeho totožnost (např. fotografie, video apod.). Toto je přípustné pouze na základě souhlasu člověka. Bez souhlasu člověka nelze rušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam a záznamy šířit.

 

 

 

 

 

 

 

Zákon o zpracování osobních údajů (ZoZOU)

Upravuje především působnost a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů, přestupky a sankce, zpracování osobních údajů orgány činnými v trestních věcech, věcech obrany a bezpečnosti státu, pro novinářské

účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu apod. Mimo to ZoZOU stanoví, že

dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu dovršením patnáctého roku věku“.

 
   

 

Osobní údaje musí být zpracovávány:

 • správně, přesně a transparentně (zásada korektnosti, přesnosti a transparentnosti)
 • na základě zákonného titulu (zásada zákonnosti)
 • pro určité a výslovně vyjádřené a legitimní účely (zásada účelného omezení)
 • v nezbytném rozsahu (zásada minimalizace)
 • na omezenou dobu (zásada omezeného uložení)
 • způsobem, který zajistí bezpečné zpracování před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (zásada integrity a důvěrnosti)
 
   

 

Informace o zpracování osobních údajů poskytujeme prostřednictvím INFORMAČNÍHO MEMORANDA PRO KLIENTY a PARTNERY NA WEBOVÝCH STRANKÁCH ESSOX s.r.o.

Informační  memorandum  pro  klienty:  https://www.essox.cz/ochrana-osobnich-udaju

Informační  memorandum  pro  partnery:  https://www.essox.cz/pro-obchodni-partnery

 
   

 

Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování.

 

Správcem je ESSOX s.r.o. ve vztahu k osobním údajům zájemců o úvěr, klientů na základě úvěrových smluv a bývalých klientů a k osobním údajům vás, obchodních partnerů jako fyzických osob, kteří jste našimi smluvními partnery na základě mandátních smluv, smluv o obchodním zastoupení, smluv o spolupráci, smluv o financování apod.

 

Vy, obchodní partner, jste správcem ve vztahu k osobním údajům o fyzických osobách – kupujících na základě kupních smluv, jejichž předmět koupě - zboží je financováno naším úvěrem.

 

 

 

 

Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Mezi společností ESSOX s.r.o. a zpracovatelem musí být uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů s náležitostmi podle GDPR.

 

Obchodní partner, jako zprostředkovatel a zástupce při uzavírání úvěrových smluv mezi námi a klientem, který na základě našich pokynů zjišťuje a sbírá osobní údaje zájemců o úvěr a dále zpracovává tyto osobní údaje v akvizičních aplikacích společnosti ESSOX s.r.o., je pro nás zpracovatelem.

 

Smlouva o zpracování osobních údajů je zpravidla součástí smlouvy o obchodním zastoupení.

 
   

 

Subjekt údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

 • Zájemce o úvěr, klient
 • Zaměstnanec ESSOX, nebo bývalý zaměstnanec ESSOX, kandidát na zaměstnání
 • Dodavatel (Externista, odhadce nemovitostí), je-li fyzickou osobou
 • Partner/dealer, je-li fyzickou osobou
 
   

 

 

Smlouva

Právní předpis

Oprávněný zájem

Souhlas

Osobní údaje a jejich zpracování je nutné pro posouzení žádosti o uzavření smlouvy, její uzavření a plnění smluvního závazku

Právní předpis správci stanovuje povinnost, že musí osobní údaje subjektu zpracovávat

Správce osobních údajů potřebuje pro svou činnost zpracovat osobní údaje subjektu pro ochranu svých práv, zájmů a majetku

V ostatní případech, kdy právo zpracovávat osobní údaje nevyplývá z ostatních právních důvodů, zpracovávají se pouze na základě souhlasu.

Např. Úvěrová smlouva, Pracovní smlouva, Smlouva o obchodním zastoupení

Např. zákon

o spotřebitelském úvěru, zákoník práce a další pracovně právní a sociálně právní předpisy, zákon proti praní špinavých peněz

Např. Kamerové systémy, vymáhání pohledávek, marketing

Např.: Marketingový skupinový souhlas

 

Pamatujte!

Udělení souhlasu není pro nikoho povinné – je zcela dobrovolné. Podpis souhlasu nesmí být vynucován, ani podmiňován. Souhlas je možné vždy kdykoli odvolat.

 

   Příkladné lhůty uchovávání osobních údajů                                                                        

 • Podle zákona č. 257/2016 , o spotřebitelském úvěru, osobní údaje o klientovi jsme povinni zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále alespoň 5 let po jejím ukončení
 • Pro plnění daňových a účetních jsme povinni osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále až 10 let po skončení posledního účetního období
 • Podle zákona č. 253/2008 , o některých opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu, jsme povinni osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále 10 let po jejím ukončení

 

 

 

 

 • Jedná se o incidenty, které vedou k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů (např. ztráta nebo odcizení papírových dat (návrhů smluv, klientských smluv), ztráta nebo odcizení notebooků, PC, disků obsahující osobní data klientů, klient obdržel výpis jiného klienta a informuje o tom svého operátora, neoprávněné zpřístupnění nebo zveřejnění klientských dat, neoprávněné zničení, změna osobních údajů klienta)
 • Incidenty je nutné neprodleně ohlásit na emailovou adresu: osobniudaje@essox.cz
 
   

 

Obrátí-li se na partnera klient s nějakou stížností nebo jinou žádostí týkající se výkonu některého z níže uvedených práv související s úvěrovým vztahem mezi ESSOX s.r.o.  a klientem, partner postoupí žádost klienta společnosti ESSOX s.r.o.   na e-mail: osobniudaje@essox.cz.

 

 • Právo na přístup k osobním údajům. Povinnost poskytnout seznam údajů, které zpracováváme o daném subjektu údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů (portabilita)
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování
 • Právo podat námitku v případě, že vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu
 • Právo podat stížnost na postup společnosti ESSOX r. o. v případě ochrany osobních údajů adresované na ESSOX s.r.o., oddělení právní a compliance, F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice

Kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů v ESSOX s.r.o.:

Martina Hoidekrová, Lenka Červáková, Martina Kuncová E-mail: osobniudaje@essox.cz

 • Právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo žádat soudní ochranu u příslušného
 • Právo obrátit se s výkonem svých práv na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného v rámci Skupiny KB
 
   

 

Kancelář pověřence pro ochranu osobních údajů KB, a.s. Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1, Česká republika E-mailová adresa: osobni_udaje@kb.cz

 

 

 

České Budějovice dne 31. 10. 2019

 

Splátkový prodej s Essox

Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru od společnosti ESSOX s.r.o.
Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Výhody úvěru:

 • Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet včetně možnosti podepsat smlouvu pomocí SMS kódů.
 • Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.
 • Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.
 • Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.
 • Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového produktu.
 1. Postup při nákupu na splátky
 2. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.
 3. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.
 4. V dalším kroku budete přesměrováni na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu).
 5. Vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy (online SMS nebo vlastnoruční podpis papírové smlouvy). Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutné, abyste jako žadatel o úvěr byl majitelem účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Žádost odešlete ke zpracování.
 6. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)
 7. E-mail s kladným výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy. Dále jsou v emailu informace podle zvoleného způsobu podpisu smlouvy. Postupujte dle těchto instrukcí, aby došlo ke správnému podepsání smlouvy.
 8. Po dokončení podpisu smlouvy a doručení poskytovateli úvěru ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole, který informuje prodejce, aby Vám expedoval zboží.

Výhody SMS podpisu

 • Vše si vyřídíte z pohodlí domova (nemusíte čekat na kurýra se smlouvou)
 • Podepsaní smlouvy pomocí SMS je zcela ZDARMA
 • Úspora času, rychlost vyřízení v rámci hodin
 • Nemusíte si nic tisknout
 • Jednoduché vyřízení
 • Šetrnější k životnímu prostředí (žádné zbytečné papíry)

 

V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

 1. Kdo může o úvěr žádat:
 • Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:
  • zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě
  • důchodce – invalidní nebo starobní
  • mateřská / rodičovská dovolená
  • fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce

 

 • Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR

 

 1. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

U úvěrů do 60 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!

 • platný Občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny

 

U úvěru nad 60 000,- Kč potřebujete navíc:

 • Zaměstnanec: originál potvrzení o příjmu - ne starší než 1 měsíc od odeslání online žádosti o úvěr (potvrzení stáhnete na essox.cz v sekci ke stažení)
 • Důchodce: kopii výměru důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)
 • Žena/muž na mateřské dovolené: kopie oznámení o přiznání dávky podpory / rodičovského příspěvku
 • OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání
 • Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

 

 1. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme možnost výhodných balíčků pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr po dobu pojistné události hrazen nebo zcela doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás. Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat pouze k úvěrovým smlouvám sepsaných na fyzické osoby.

varianta EXTRA:

 • vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 • pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
 • pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta KLASIK:

 • vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 • pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
 • pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta SENIOR OPTION:

 • vstupní věk 63 – 72 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ smrti pojištěného

 

 1. Nabídka splátkových produktů

Vzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží.

V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.

Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.

Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 25 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

 

 1. Další důležité informace

Společnost Bouz Jaroslav je registrována jako Vázaný zástupce. Bude Českou národní bankou zapsána  do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Společnost Bouz Jaroslav zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

 

Kontaktní údaje zprostředkovatele:

Bouz Jaroslav

Na Kopečku 730, 37901 Třeboň

Email: elektro@bouz.cz

Telefon: +420 604 820 930 nebo +420 720 280 220

 

Kontaktní údaje poskytovatele:

ESSOX s. r. o.
F. A. Gerstnera 52

370 01 České Budějovice

Tel: +420 389 010 422
Email: zakaznickyservis@essox.cz

 

Společnost Bouz Jaroslav informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

 

Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu. 

 

Řešení stížností

Prioritou společnosti Bouz Jaroslav je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni.

Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat:

Jaroslav Bouz, elektro@bouz.cz, Bouz Jaroslav, Na Kopečku 24, 37901 Třeboň.

 

Mimosoudní řešení sporů

Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

 

Finanční arbitr
Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

 

Kontaktní údaje:

Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
e-mail: arbitr@finarbitr.cz

 

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www: www.coi.cz 

 

Orgány dohledu:

Česká národní banka (ČNB)

Kontaktní údaje:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Tel: +420 224 411 111

Fax: +420 224 412 404

www.cnb.cz

PŘÍKLADY FINANCOVÁNÍ ESSOX

1/10

 • Přímá platba 10% z ceny
 • Výše splátky 10% z ceny
 • Délka splácení 10 měsíců
 • Navýšení 10% z ceny

Příklad financování splátkového produktu „1/10“ spotřebitelským úvěrem:

Pořizovací cena zboží: 10 000,- Kč
Přímá platba: 1 000,- Kč
Výše úvěru: 9 000,- Kč
Měsíční splátka: 1 000,- Kč
Počet splátek: 10
Celková částka splatná spotřebitelem: 10 000,- Kč
RPSN: 26,27%
Úroková sazba (p.a.): 23,56%.

Pro účely výpočtu RPSN se má zato, že měsíc má 30,4167 dnů a rok pak 365 dnů. Použitá úroková metoda 30/360. Roční úroková sazba je platná po celou dobu splácení. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky

10 / 24x5

 • Jednoduchý produkt
 • Přímá platba 10% z ceny
 • Výše splátky 5% z ceny
 • Délka splácení 24 měsíců

Příklad financování splátkového produktu „10 / 24x5“ spotřebitelským úvěrem:

Pořizovací cena zboží: 10 000,- Kč
Přímá platba: 1 000,- Kč
Výše úvěru: 9 000,- Kč
Měsíční splátka: 500,- Kč
Počet splátek: 24
Celková částka splatná spotřebitelem: 12 000,- Kč
RPSN: 33,58%
Úroková sazba (p.a.): 29,30%

Pro účely výpočtu RPSN se má zato, že měsíc má 30,4167 dnů a rok pak 365 dnů. Použitá úroková metoda 30/360. Roční úroková sazba je platná po celou dobu splácení. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky 

STANDARD PLUS

 • Univerzální produkt
 • Přímá platba od 0,- Kč
 • Délka splácení 15 až 45 měsíců

Příklad financování splátkového produktu „Standard Plus“ spotřebitelským úvěrem:

Pořizovací cena zboží: 7 500,- Kč
Přímá platba: 0,- Kč
Výše úvěru: 7 500,- Kč
Měsíční splátka: 415,- Kč
Počet splátek: 25
Celková částka splatná spotřebitelem: 10 375,- Kč
RPSN: 37,18%
Úroková sazba (p.a.): 32,03%

Pro účely výpočtu RPSN se má zato, že měsíc má 30,4167 dnů a rok pak 365 dnů. Použitá úroková metoda 30/360. Roční úroková sazba je platná po celou dobu splácení. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky.